Where to buy

DHAKA:

 1. 6, Central Bashabo,(Tempu Stand) Shabujbagh, Mobile: 01755696153
 2. House: 48/8 (new), Vasha Shainik Towaha Sharak (Sat Masjid Road), Dhanmondi, Phone: 02-8142632, 01755696154,
 3. 33, South Avenue, Gulshan 1, Dhaka 1212, Phone: 02-9850820, 02-9853921, 02-9889036, 01755696155,
 4. Noor Tower, 110 Bir Uttam C R Dutta Road, Phone: 02-9669455, 02-8651990, Mobile: 01755696156,
 5. 963 Shewrapara Mirpur, Phone: 02-9016897,Mobile: 01755696157,
 6. 117 B.B.N Stadium Market Phone: 02-9586162, Mobile: 01755696158,
 7. 92-93 B.B.N Stadium Market, Phone: 02-9564642, 02-9564415, Mobile: 01755696159,
 8. 54 B.B.N Stadium Market,Phone: 02-9587128, Mobile: 01755696160,
 9. 78 Old Airport Road,Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1212, Phone:01755-696161
 10. Plot-05, Road-7D, Sector-09, Uttara,Dhaka-1230, Mobile: 01755-696162

CHITTAGONG:

 1. Shop # 23, Ground Floor, Sunmar Ocean City, Nasirabad, Phone: 031-2554740, Mobile: 01755696164
 2. 30, Rifle Club, K C Dey Road, Phone: 031-636507,Mobile:  01755696165,
 3. 421/A, New Market, Phone: 031-630774, Mobile: 01755696166,
 4. Plot# 11/A, Road# 01, Lane #04, Block#G, Halishahar Housing Estate,Halishahar,Chittagong.
  Contact No. 01755696167

COX’S BAZAAR:  

South Tekpara Main Road, Phone: 0341-62758, Mobile: 01755696169,

KHULNA:

46,KDA Avenue,Shibbari Mor,Khulna. Phone: 041-720121, Mobile: 01755696172,

SYLHET:

Tin Tara Biponi, Zindabazar, Phone: 0821-719811, Mobile: 01755696170.

COMILLA:

Mogoltuli Chowmuhani, Comilla, Phone: 01755696163

BOGRA:

Sherpur Road, Phone: 051-64598, Mobile: 01755696171.

RANGPUR:

Station Road, Phone: 0521-56554, Mobile:01755696173 

RAJSHAHI:

"SWOSCHO TOWER" 208, Shekher Chalk, Phone: 0721-773047, Mobile:01755696174